تویتر فلزیاب                                                                                                                   شماره تماس    09120779637

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

محصولات سري Prizm نشانگر هدف و نقطه يابي دارند.


هر قسمت تفكيك داراي يك نوع صداست. و اين دستگاه نقطه یاب 8 صداي تفكيك داردكه رنج آن از خيلي كم VERY LOW براي قطعاتي مثل ميخ و زياد HIGH براي قطعاتي مثل نقره است.

نقطه یاب Prizmاين دستگاه با استفاده از VCO هدف را سريع تر مي يابد.


كوئل 9.5" استاندارد اين دستگاه بسيار كاربردي است.

مزاياي Prizm عبارتند از سيستم Multi Notch سيستم Smart هر قسمت را كه مربوط به تنظيمات تفكيك باشد را جدا مي كند.


8 تفكيك توسط نشانگر هدف وجود دارد كه هر كدام صدا و عدد مخصوصي دارند.


مد Pinpoint/Allmetal مكان هاي هدف را به خوبي مشخص مي كند.


گارانتی دستگاه 2 سال می باشد

تماس با ما

: 6 + 9 =
Template Design:Felezyab Ideal